A A A

Nasze Sprawy

Do Sołtysa wpływają nowe wnioski i pisma mieszkańców dotyczące wykonania chodnika, założenia oświetlenia. Pisma te kierowane są przez Sołtysa dalej do Burmistrza Rakoniewic.

 

Na początku lutego złożone zostało pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg w Urzędzie Miejskim w Rakoniewicach z prośbą o utwardzenie dróg gruntowych w Wiosce. Mieszkańcy skarżyli się na błotniste i podtopione drogi. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie,

 • Imieniny Bożeny i Krystyny

  Wszystkim paniom Bożenom i Krystynom mieszkającym w Wiosce składamy najlepsze życzenia imieninowe!

   

  Zdrowia, radości, słońca co dnia!

   

  Spełnienia marzeń, pomyślności i wielu sukcesów!

   

  Sto lat!

 • Chodnik

  Prośbę mieszkańców przy drodze w kierunku Gnina Burmistrz Rakoniewic przekazał do rozpatrzenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grodzisku Wlkp.

 • Hydrofornia

  Rada i Sołtys chcieliby zagospodarować teren dawnej hydroforni w Wiosce. W tej sprawie złożyli odpowiednie pismo do Burmistrza. Na razie jednak musimy czekać ponieważ Gmina nie dysponuje odpowiednimi środkami

 • Naprawa drogi

  W chwili obecnej Sołtys otrzymał odpowiedź z Nadleśnictwa Grodzisk dotyczącą naprawy drogi w kierunku Woli Dąbrowieckiej. Nadleśnictwo dokona naprawy zniszczonej drogi jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

 • Oświetlenie

  Mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem o założenie lampy na słupie (Wioska 21-23) Pismo w tej sprawie zostanie złożone do Gminy 25.02.

  Pismo w sprawie oświetlenia przy posesji nr 67 zostało złożone 15.02.2011

 • Remont

  W najbliższych dniach rozpoczniemy remont kuchni w sali wiejskiej oraz naprawę dachu na dobudówce sali.

  W tej sprawie zostało podpisane porozumienie z Urzędem Miejskim w Rakoniewicach. 

  Remont kuchni oraz naprawa dachu będzie możliwa z otrzymanych dodatkowych środków finansowych z Urzędu Miejskiego oraz pomocy mieszkanców Wioski. O etapach remontu będziemy informować na bieżąco.

 • Oświetlenie przy posesji nr 26

  Dnia 21.06.2011 wpłynęło do sołtysa pismo takiej treści: